Leaf

SAMEN IN BELANS MET RELATIE EN GEZINSTHERAPIE

 

OVER MIJ

Van harte welkom op mijn site. Ik ben recentelijk voor mijzelf gestart als relatie- en gezinstherapeut in een eigen praktijk. Ik heb jarenlange ervaring in diverse instellingen, waarin ik kennis heb gemaakt met zeer verschillende mensen, al dan niet met psychische problemen en gedoe in relaties. Mijn uitgangspunt is dat we samen op zoek gaan in de therapie naar wat onderliggend speelt. Welke gevoelens het gedrag van ieder beïnvloeden en hoe dit gedrag dan weer op de ander inwerkt.  Ik vind het belangrijk om helder te krijgen wat mensen verbind.  In de sessies kan worden geoefend om anders met elkaar te communiceren en dat kan patronen doorbreken en ruimte geven aan meer empathie en begrip voor elkaar.

Ik heb ruime ervaring met mensen met diverse problemen waaronder verslavingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, depressie en angst.  Samengestelde gezinnen met hun eigen karakter is ook een aandachtsgebied waarin ik mij heb verdiept. Naast gezinnen die kinderen  in de adolescentiefase hebben. Positieve ervaringen heb ik met de methode geweldloos verzet.  Gedurende de behandeling is er een verbetering van het onderlinge contact en de betrokkenheid op elkaar. De veiligheid en structuur in de ouder-kind relatie wordt hersteld.

Op dit moment werk ik naast mijn praktijk als systeemtherapeut in de GGZ met gezinnen en echtparen die te maken hebben met een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis en/of dissociatieve problemen bij een of meerdere gezinsleden. 

Ik kijk naar het leven vanuit een humanistisch en mindful perspectief.

Ik ben opgeleid om meervoudig partijdig te zijn en geïnspireerd door zowel de EFT -benadering waarbij de veiligheid en hechting centrale begrippen zijn als door Esther Perel, die differentiatie ziet als belangrijke factor in het aantrekkelijk blijven voor elkaar binnen de relatie.

 

BEHANDELINGEN

RELATIETHERAPIE

Ik werk met de Emotionally Focused Therapy (EFT). Emoties zijn daarbij het uitgangspunt. In de eerste gesprekken maken we een analyse van hoe jullie je relatie vormgeven. Daarbij kijken we zowel naar de positieve drijfveren als naar de patronen, die als meer negatief beleefd worden De interactiepatronen die steeds leiden tot conflicten of verwijdering. Vaak gaat het om behoeften en verlangens die moeilijk uit te spreken zijn naar elkaar terwijl zij zo belangrijk zijn voor een fijne relatie. In de sessies wordt er geoefend met nieuwe interacties die constructief en verbindend zijn. Hierdoor kan er door beide partners met bewustzijn gekozen worden voor het switchen van een destructief naar een constructieve vorm van communicatie.

Als relatietherapeut vind ik het samen zoeken naar het patroon dat maakt dat de liefde en verbondenheid steeds ondergesneeuwd raken heel verhelderend.

Met dat inzicht kan de volgende stap gezet worden om te komen tot  het uitspreken van verlangens en behoeften. Doordat partners dit risico nemen en weer hun kwetsbaarheid tonen vindt er een herwaarderen van de ander plaats en een verzachting in het contact.  

Als een van de partners psychische problemen en of verslavingsproblemen heeft is het ook mogelijk om je aan te melden. Ik heb ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg waardoor we in de startfase een inschatting kunnen maken wat haalbare doelen zijn.  Op de website van Stichting EFT Nederland vindt u meer informatie over deze vorm van relatietherapie">
<img src="https://www.eft.nl/images/eftknop.png" alt="Stichting EFT Nederland"></a>

GEZINSTHERAPIE

De spanningen binnen gezinnen kunnen soms erg oplopen, de sfeer wordt gespannen en de afstand tussen ouders en kind wordt steeds groter. Ouders voelen zich machteloos, kinderen voelen zich alleen gelaten. Deze afstand overbruggen wordt dan moeilijk.
Tijdens gezinsgesprekken kijk ik met de jongere en ouders hoe de sfeer verbeterd kan worden. Daarbij wordt ieder gehoord in zijn verlangens en behoeften. 

in samengestelde gezinnen is er nog een extra dynamiek gaande, soms uit zich dit in het  gevoel  te veel aan de kantlijn te staan of juist te veel met iedereen rekening moet houden. Wat weer te maken kan hebben met het verschil in positie van biologisch ouder/kind  en stiefouder/kind. Waarbij ook nog de loyaliteitsgevoelens van de kinderen naar de niet inwonende ouder mee spelen.

In deze samengestelde gezinnen kan er aan de onderlinge relaties gewerkt worden in kleinere onderdelen. Het is dus niet zo dat het hele gezin in alle gesprekken aanwezig moet zijn.

INDIVIDUELE COACHING

Wanneer het niet mogelijk is om samen in therapie te gaan en je steeds opnieuw vastloopt, niet wetend hoe hier uit te komen, dan is individuele therapie een optie. Vaak heeft voorgaande te maken met problemen binnen de relatie of problemen binnen jezelf in contact met anderen. Tijdens gesprekken kijken we samen hoe het komt dat patronen vastgeroest zijn en zich herhalen. Welke factoren spelen hierin mee en wat is er nodig om weer vertrouwen in jezelf te krijgen en jezelf weer prettig te voelen. Een specifieke aandachtsgebied is het partner zijn van mensen met verslavingsproblemen en/of andere psychische problemen

 

CONTACT

Flight Forum 840
5657DV Eindhoven

0616666936

 
Leaf

TARIEVEN/REGISTRATIES/KVK

Tarieven behandelingen

Individuele therapie: 60 minuten € 95,00

Relatiegesprekken:    75 minuten  € 125,00

Gezinsgesprekken:     90 minuten € 150,00

Online gesprek 20 Euro korting

Een verwijzing is niet nodig. 

Annulering afspraak

Annulering kan per mail of telefonisch tot 24 uur van tevoren, daarna wordt er 50 euro in rekening gebracht.

KVK nr. 77128834

Registraties beroepsverenigingen 

NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten .  12443

EFT (Emotionally Focused Therapy) 

SKJ .( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)    100002854

 

©2020 Relatie en Gezinstherapie Kavanka