top of page
waterdruppel op een plant close up

RELATIE EN GEZINSTHERAPIE

SAMEN IN BALANS

Kees van Kesteren

Kees van Kesteren Relatietherapeut regio Eindhoven. Foto van een lachende man.

WELKOM

Hebben jullie steeds vaker ruzie? Leven jullie langs elkaar ? Lopen de gesprekken steeds vast en escaleert het soms? Missen jullie de intimiteit van vroeger? Zijn er twijfels over het samen doorgaan of willen jullie juist samenzijn, maar weet je niet hoe. Het doet soms pijn om te erkennen dat het niet gaat.  Zoek je de oorzaak bij jezelf?  Voel je je schuldig en/of  falen?  Of heb je het idee dat de ander je tekort doet, jou niet serieus neemt, jouw liefde niet ziet?

Veel vragen en onzekerheden die kunnen ontstaan als je de veiligheid niet meer echt ervaart binnen je relatie om je ook kwetsbaar op te stellen. Dit wil zeker niet zeggen dat er geen mogelijkheid meer is om elkaar te vinden en weer verbinding met elkaar te ervaren.

 

Er is een weg (methode) naar meer acceptatie van en verbinding met jezelf en met je partner. Hiervoor is zinvol met behulp van een professional te kijken naar de patronen, die jullie zo in de misère brengen.

Daaronder liggen de oorspronkelijke gevoelens en verlangens en behoeften, die gezien , gehoord en gekend willen worden.

Professioneel heb ik meer dan 35 jaar ervaring in de begeleiding van ouders, partners en kinderen met problemen.

Mijn werkwijze is dat we samen op zoek gaan in de gesprekken naar welke oorzaken er zijn voor de kwetsingen. Hoe de kwetsingen beter begrepen kunnen worden en hoe we deze kunnen stoppen. Het gesprek over en vanuit de zogenaamde  "zachte" emoties tussen  beide partners werkt als deze weer toegelaten worden juist verbindend .  In de gesprekken wordt door mij gestimuleerd om anders met elkaar te communiceren.  Dit kan patronen doorbreken en ruimte geven aan meer empathie en begrip voor elkaar.

SPECIFIEKE ERVARINGSGEBIEDEN:

  • Verslavingsproblemen,

  • Trauma

  • Persoonlijkheidsproblematiek,

  • Depressie en angst. 

  • Autisme Spectrum-problematiek

  • Samengestelde gezinnen met hun eigen karakter

  • Ouders met kinderen in de adolescentiefase 

De laatste 5 jaren werk ik ook als relatie- en gezinstherapeut bij de GGzE op de afdeling psychotrauma.

Privé ben ik een sportieve, reislustige begin zestiger en gelukkige vader van 3 volwassen zoons en schoondochters.  en (zeker niet onbelangrijk ) opa van 4 klein-kinderen.


Van collega's en cliënten krijg ik de feedback dat ik nuchter en betrokken ben en in gewone taal met hen spreek. 

Ik ben geïnspireerd door systeemtherapeuten Esther Perel en Sue Johnson. Zij vertegenwoordigen de begrippen differentiatie en verbinding. Beide zo belangrijk om als mens te kunnen zijn en van het leven te genieten. 

Als therapeut en als mens ga ik er van uit dat wij fundamenteel gelijkwaardig zijn. Er is meer dat overeenkomt dan dat ons anders maakt. 

BEHANDELINGEN

RELATIETHERAPIE

Ik werk met de Emotionally Focused Therapy (EFT). Emoties zijn daarbij het uitgangspunt. In de eerste gesprekken maken we een analyse van hoe jullie je relatie vormgeven. Daarbij kijken we zowel naar de positieve drijfveren als naar de patronen, die als meer negatief beleefd worden De interactiepatronen die steeds leiden tot conflicten of verwijdering. Vaak gaat het om behoeften en verlangens die moeilijk uit te spreken zijn naar elkaar terwijl zij zo belangrijk zijn voor een fijne relatie. In de sessies wordt er geoefend met nieuwe interacties die constructief en verbindend zijn. Hierdoor kan er door beide partners met bewustzijn gekozen worden voor het switchen van een destructief naar een constructieve vorm van communicatie.
 

Ook ben ik opgeleid in een net als EFT bewezen effectieve benadering die IBCT (Integrative Behaviourial Couple therapy) wordt genoemd. Een meer concrete methode, die vooral aansluit bij mensen met een praktische levensbenadering .

Dit is een 10 -gesprekken model met concrete oefeningen voor in de thuissituatie, waarin je leert doorzien hoe problemen ontstaan en hoe je effectief problemen kunt oplossen en aanpakken. Het is een methode die gericht is op verandering waar dit mogelijk is en acceptatie waar dit nodig is.

Afro Amerikaans koppel op bruiloft danst hand in hand

GEZINSTHERAPIE

De spanningen binnen gezinnen kunnen soms erg oplopen, de sfeer wordt gespannen en de afstand tussen ouders en kind wordt steeds groter. Ouders voelen zich machteloos, kinderen voelen zich alleen gelaten. Deze afstand overbruggen wordt dan moeilijk.
Tijdens gezinsgesprekken kijk ik met de jongere en ouders hoe de sfeer verbeterd kan worden. Daarbij wordt ieder gehoord in zijn verlangens en behoeften. 

in samengestelde gezinnen is er nog een extra dynamiek gaande, soms uit zich dit in het  gevoel  te veel aan de kantlijn te staan of juist te veel met iedereen rekening moet houden. Wat weer te maken kan hebben met het verschil in positie van biologisch ouder/kind  en stiefouder/kind. Waarbij ook nog de loyaliteitsgevoelens van de kinderen naar de niet inwonende ouder mee spelen.

In deze samengestelde gezinnen kan er aan de onderlinge relaties gewerkt worden in kleinere onderdelen. Het is dus niet zo dat het hele gezin in alle gesprekken aanwezig moet zijn.

Een gelukkige, lachende familie van vier

INDIVIDUELE COACHING

Wanneer het niet mogelijk is om samen in therapie te gaan en je steeds opnieuw vastloopt, niet wetend hoe hier uit te komen, dan is individuele therapie een optie. Vaak heeft voorgaande te maken met problemen binnen de relatie of problemen binnen jezelf in contact met anderen. Tijdens gesprekken kijken we samen hoe het komt dat patronen vastgeroest zijn en zich herhalen. Welke factoren spelen hierin mee en wat is er nodig om weer vertrouwen in jezelf te krijgen en jezelf weer prettig te voelen. Een specifieke aandachtsgebied is het partner zijn van mensen met verslavingsproblemen en/of andere psychische problemen.

In de individuele coaching werk ik graag met methodes vanuit de ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Deze methodes brengen je meer in contact met jezelf en jouw doelstellingen. Ze vergroten tevens je zelfliefde en geven meer inzicht in waarom anderen zijn zoals ze zijn.

CONTACT

Torenallee 20, 5617BC Eindhoven

Bedankt voor de inzending!

Praktijkruimte Kees van Kesteren, relatietherapeut regio Eindhoven
waterdruppels op een plantstengel

ONLINE AFSPRAAK MAKEN

Maak eenvoudig een online afspraak 

bottom of page